Category: Others

Others

ทาวน์โฮม พระราม 5 สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตน “My Space”

บ้านเปี่ยมสุข ทาวน์โฮม พระราม 5 My Space คาเร็กซ์เตอร์เฉพาะ โดยจะถูกถ่ายทอดทุกจินตนาการ เพื่อสะท้อนรสนิยมของการใช้ชีวิต ภายใต้แนวคิดหลักแห่งดีไซน์ ในความล้ำสมัยแห่งอนาคต ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของคนเมืองได้ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง